Oddíl

Učíme se vařit v přírodě, na táboře i doma. Foto: Lucie Horáková – Basa

Jsme kluci a holky z Ořecha a širého okolí a chodíme do skautského oddílu Louskáček. Náš oddíl má jednu družinku, ve které spolu trávíme většinu skautského času. Naší klubovnu najdete v ořešském klubu Za školou. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Společně se pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou vedoucí.

Pohyb nám není cizí: hrajeme pohybové hry, navštěvujeme lanová centra nebo sjíždíme řeky. Foto: David Kolář

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno- i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku je náš tábor. Spolu se podílíme na stavbě tábora, na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření a učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Technologie, samostatnost, ale ani spolupráce nám nejsou cizí – třeba v naší klubovně už od dětských let plánujeme výpravy pro celou družinu či oddíl. Foto: Zuzana Havlínová – Pipla