Historie oddílu

Náš oddíl vznikl v lednu 2020. Kořeny oddílu ovšem sahají hlouběji. Již mnoho měsíců před oficiálním založením se obec Ořech začala zajímat o možnost založení skautského oddílu a oslovila i naše středisko Hiawatha. To sehnalo naše milé první dva vedoucí Kačku a Hrocha a oddíl se mohl rozjet. O prázdninách 2020 jsme si užili náš první tábor u Tomic a těšíme se na další zážitky.